Prasa o nas: Kurenda (Lipiec 2016)

gminachelmzaW Nawrze odbyło się uroczyste podpisanie umów dotacji z grantobiorcami programu Działaj Lokalnie IX przeprowadzonego przez ODL Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie.Ośrodek przyznał łącznie 12 dotacji na kwotę 32.400 zł. Wśród grantobiorców są organizacje społeczne z Gminy Chełmża, które zrealizują za pozyskane środki inicjatywy w swoich lokalnych środowiskach. Gmina Chełmża w roku bieżącym kwotą 6.000 zł w ramach tzw. regrantingu zasiliła fundusz dotacyjny Ośrodka Działaj Lokalnie w Lisewie. Do wspomnianego programu przystąpiły cztery gminy: Chełmża, Grudziądz, Lisewo i Płużnica. Ośrodek Działaj Lokalnie prowadzi i jest dysponentem środków na mikrodotacje dla organizacji z obszaru w/w gmin – Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie. Z naszej gminy dotacje otrzymały cztery organizacje, w tym dwie grupy nieformalne na łączną kwotę 8.540 zł. Są to: Stowarzyszenie Homo homini – realizator grupa nieformalna Działamy Razem, Stow. Budowy Kopca Ziemia Polaków – realizator KKA SZPILKI w Kończewicach, OSP Grzegorzi Stow. HORYZONT przy Gimnazjum w Pluskowęsach. Grupa nieformalna KKA SZPILKI z Kończewic za pozyskane środki będzie szkoliła kobietyw zakresie samoobrony. Projekt nosi nazwę (Nie)bezpieczna kobieta. Małolaty z Nawry i Kończewic wspólnie z rodzicami będą zwiedzać gminę. Wycieczki będą miały charakter rekreacyjno – sportowy, a ich wspólne wyjazdy na koniec projektu udokumentuje wystawa fotograficzna. Coś dla siebie będą próbowali zrobić mieszkańcy Grzegorza – zamierzają zrealizować kulinarne warsztaty międzypokoleniowe. Realizatorem projektu będzie miejscowa OSP. Dofinansowanie uzyskał także projekt „Święto latawca” – impreza cykliczna odbywająca się co roku w gminie. Wnioskodawcą było Stowarzyszenie HORYZONT przy Gimnazjum w Pluskowęsach. Granty dla NGO-sów ZADZIAŁAJĄ LOKALNIE

K.Orłowska

źródło: http://www.gminachelmza.pl/plik,28331,kurenda-lipiec-2016-wielkosc-pliku-38-5-mbajta.pdf (STRONA 3)